Onze Zorg Is Opgewekt werkt samen met zorginstellingen aan betere zorg door lagere energielasten te realiseren. In de afgelopen jaren plaatsten we op meerdere zorglocaties zonnepanelen en ledverlichting. Dit levert een aanzienlijke financiƫle besparing en CO2 reductie op. Als verduurzamingspartner helpen we zorginstellingen op een opgewekte manier te voldoen aan wettelijke kaders. Maar even belangrijk vinden we de bewustmaking van bewoners en medewerkers om draagvlak te creƫren en verduurzaming te versnellen.

www.onzezorgisopgewekt.nl